2023 yılı Ekim ayı başvurularından sonra doçentlik jürileri açıklandı. Fakat geçtiğimiz haftalarda ÜAK’ın da onayıyla Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden artık jüri isimlerine erişim sağlanamayacaktır. Ekim 2023 dönemi başvuru sürecinde söz konusu karar uygulamaya alınmış olup hâlihazırda adaylar sistemlerinde yalnızca jüri sayısını görüntüleyebilmektedir.

Doçent adaylarının değerlendirmesini yapmak üzere jüri, ÜAK tarafından atanmaktadır. Adayların sistemlerinde başvuru öncesinde seçtiği bilim alanı ve temel alan ile anahtar kelimeler dikkate alınarak yapılan atamalar sonucunda aday dosyalarının değerlendirilmesine an itibarıyla başlanmış olup değerlendirmelerin 2 ila 5 ay arası sürebileceği bilinmektedir.

Doçent olma yolunda profesyonel ekibimize güvenin, sayfamızı ziyaret edin: Doçentlik Başvuru Danışmanlığı

Doçentlik Sınav Jürisi Kaç Kişiden Oluşur?

Doçentlik sınav jürisi beş kişiden oluşmaktadır. Adayın başvuru yaptığı dosyanın son değerlendirmesinde başarılı kabul edilebilmesi için en az üç jüri üyesinin olumlu karar beyanında bulunması gerekmektedir.  Bazı adaylar deneyim ya da asgari şartlar açısından yetersiz görülebilmektedir. Bu da adayın bir sonraki dönem yeniden başvurmasını gerektirmektedir.

Doçentlik Jüri Süreci Ne Kadar Sürer?

Doçentlik jüri süreci atama ve jürilerin değerlendirme yapması süreçlerini kapsamaktadır ve iki ay ile altı ay arasında bir zaman diliminde bu aşamalar tamamlanmaktadır. Adaylar ile ilgili olarak jürinin bir değerlendirme yapması için bazı durumlarda jüri üyelerine ek süre de tanınabilmektedir. Bu da sürecin daha da uzaması anlamına gelmektedir.

Doçentlik Jürileri Ne Zaman Belli Olur 2024?

2024 doçentlik jürileri ortalama bir ay sonra belli olmaktadır. Jürilerin atanmasının ardından aday dosyasının inceleme aşamasına geçilmektedir ve bu süreç beş aya kadar uzayabilmektedir. Jürilerin her birinin değerlendirme yapması için tanınan süre bir aydır.

Doçentlik Jürileri Kaç Günde Belli Olur?

Doçentlik jürileri yaklaşık olarak otuz gün içinde belli olmaktadır ancak yeni alınan karar ile jüri üyelerinin isimlerinin DBS’de görüntülenmesi artık mümkün olmamaktadır. Jürinin inceleme aşamasına geçişi de adaylar tarafından sistem üzerinden takip edilebilmektedir.

Jüri Sonuçlarına İtiraz Edilir Mi?

Doçent adayı jüri sonuçlarına itiraz hakkına sahiptir fakat aday itiraz davası açarsa ve dava süreci de başvuru sürecine kadar sonuçlanmaz ise aday yeniden başvuru yapamaz. Doçentlik başvurularında itiraz süreçleri ile ilgili bu alanda çalışmalar yürüten hukuk danışmanlıklarından destek alınabilir.

Başvurusu reddedilen doçent adayının yeniden başvuru yapabilmesi için dava sürecinin sonuçlanmış olması gerekmektedir. Aday asgari şartlardan başarısız olduğunda ya da başvurusu iptal edildiğinde, etik ihlal durumu olmadığında aday bir sonraki dönem yeniden başvuru yapabilir.

Detaylı bilgi için: Doçentlik Dosyası Hazırlama

Post a comment

Your email address will not be published.