Doçentlik Yönetmeliği doğrultusunda doçentlik başvurunda bulunacak olan adayların başvuru yaptıkları temel alana göre sağlaması gereken bazı asgari şartlar bulunmakta olup adayların söz konusu şartları sağlamadığının tespit edilmesi durumunda doçentlik başvurusu iptal edilirken; YÖK Bilimsel Araştırma ve Etik Yönetmeliği‘nde bulunan etik ihlallerden herhangi birinde bulunduğunun tespit edilmesi durumunda veya adayın jüri değerlendirmesine sunduğu eserlerinin başvuru yapılan temel alana katkı sağlamadığının tespit edilmesi durumunda doçentlik başvurusu reddedilebilmektedir.  Asgari şartları sağlamadığının tespit edilmesi durumunda adaylar müracaat dönemi esas alınarak bir sonraki dönem başvuru yapabilmektedir. YÖK Bilimsel Araştırma ve Etik Yönetmeliği‘nde bulunan etik ihlallerden herhangi birinde bulunduğu veya eserlerinin başvuru yapılan temel alana katkı sağlamadığı tespit edilen adaylar müracaat dönemi esas alınarak en erken izleyen üçüncü dönemde başvuru yapabilmektedir.

Doçentlik başvuruları 15.04.2018 tarih ve 30392 sayılı resmi gazetede yayımlanan Doçentlik Yönetmeliği doğrultusunda Mart ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılmaktadır. Doçentlik başvuruları kapsamında doçentlik başvurusunda bulunacak olan adayların tüm eserlerini DBS (Doçentlik Bilgi Sistemi)’ye girdikten sonra jüri değerlendirmesine sunmak istedikleri eserlerini puanlamaları beklenmektedir

Doçentlik Başvurusu Neden İptal Edilir?

Doçentlik başvurusunda bulunan adayların sağlaması gereken bazı asgari şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan bazıları temel alanlara göre farklılık göstermesine rağmen tüm adayların 90 puanı doktora sonrası eserlerden olmak üzere en az 100 puan karşılığı eseri bulunması gerekmektedir. Doçentlik başvuruları değerlendirilirken öncelikle adayların söz konusu asgari şartları sağlayıp sağlamadıkları kontrol edilmekte ve asgari şartları sağlamayan adayların doçentlik başvurusu iptal edilmektedir.

Doçentlik Başvurusu Neden Reddedilir?

Doçentlik başvurusunda bulunan adayların Doçentlik Yönetmeliği doğrultusunda başvuru yaptıkları temel alana göre sağlaması gereken asgari şartları sağlaması durumunda jüri değerlendirmesine sunmuş oldukları eserler YÖK Bilimsel Araştırma ve Etik Yönetmeliği kapsamında incelenmekte ve söz konusu yönetmelikte yazılı olan etik ihlallerden herhangi birinde bulunduğu tespit edilen adayların başvurusu reddedilmektedir.

Adayın YÖK Bilimsel Araştırma ve Etik Yönetmeliği’ne aykırı herhangi bir eseri bulunmaması durumunda eserlerin başvuru yapılan temel alana katkısı ve özgünlüğü incelenmekte ve başvuru yapılan temel alana katkı sağlamadığı veya eserlerinin özgün olmadığı tespit edilen adayların başvurusu reddedilmektedir.

Doçentlik Başvurusu Reddine Karşı Dava

Doçentlik başvurusu reddedilen adayların doçentlik başvurusunun reddi kararına karşı dilekçe ile itiraz etme hakkı bulunmakta olup ÜAK’a yapılan itirazlar sonucunda olumlu bir sonuç alınması yüksek bir ihtimal değildir. Buna karşın adayların doçentlik başvurusunun reddi kararına karşı iptal davası açma hakkı da bulunmaktadır. Bu kapsamda doçentlik başvurusu reddedilen adayların karar taraflarına tebliğ edildikten sonra dava açmaları gerekmektedir.

Doçentlik Başvurusu İptal Edilenler Ne Yapmalı?

Asgari şartları sağlamadığı gerekçesi ile başvurusu iptal edenler adaylar müracaat dönemi esas alınarak bir sonraki dönem başvuru yapabilmektedir. Örneğin 2023 Ekim Dönemi’nde doçentlik başvuru yapan ve asgari şartları sağlamadığı gerekçesi ile başvurusu iptal edilen bir aday 2024 Mart Dönemi’nde yeniden başvuru yapabilmektedir.

YÖK Bilimsel Araştırma ve Etik Yönetmeliği‘nde bulunan etik ihlallerden herhangi birinde bulunduğu veya eserlerinin başvuru yapılan temel alana katkı sağlamadığı gerekçesi ile başvurusu reddedilen adaylar müracaat dönemi esas alınarak en erken izleyen üçüncü dönemde başvuru yapabilmektedir. Örneğin 2023 Ekim Dönemi’nde doçentlik başvuru yapan ve YÖK Bilimsel Araştırma ve Etik Yönetmeliği‘nde bulunan etik ihlallerden herhangi birinde bulunduğu veya eserlerinin başvuru yapılan temel alana katkı sağlamadığı gerekçesi ile başvurusu reddedilen bir aday 2025 Mart Dönemi’nde yeniden başvuru yapabilmektedir.

Doçentlik Başvurunuz Reddedilmesin, İşinizi Şansa Bırakmayın!

Doçentlik başvuruları her yıl Mart ve Ekim aylarında 15.04.2018 tarih ve 30392 sayılı resmi gazetede yayımlanan Doçentlik Yönetmeliği kapsamında yapılmakta olup süre Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından yönetilmektedir. Doçentlik başvuru süreci son derece girift bir süreç olup adayların bu süreçte özellikle asgari şartları sağlandığından ve YÖK Bilimsel Araştırma ve Etik Yönetmeliği’ne aykırı herhangi bir eseri bulunmadığından emin olması önem arz etmekte ve doçentlik başvuru sürecini tamamlamak için doçent adaylarının hem yeterli vaktinin hem de deneyiminin bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda adayların başvuru öncesinde başvuru yaptıkları temel alana ilişkin asgari şartları sağladığından emin olması ve eserlerinin de Doçentlik Yönetmeliği kapsamında ve ÜAK tarafından belirlenen formata uygun bir şekilde DBS’ye girişinin yapılabilmesi için danışmanlık alması önemli hale gelmektedir.

İlginizi Çekebilir: Doçentlik Jürileri Açıklanacak Mı?

Post a comment

Your email address will not be published.